IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava nastoje svoje mrežne stranice i/ili mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na zajedničko mrežno sjedište Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave koje se nalazi na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/.

STATUS USKLAĐENOSTI

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom, zbog dolje navedenih nesukladnosti.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

• neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

• nije moguća promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta

• ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici

• slike nemaju pridružen prikladni opis

• izbornici se otvaraju prelaskom miša preko poveznice, a ne klikom na poveznicu

• nije omogućeno kretanje kroz sadržaj stranice i korištenje samo putem tipkovnice

Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava rade na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave koja je dostupna na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr/ korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@uredjenazemlja.hr .

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.