Primjeri poziva mrežnih usluga

Za korištenje mrežnih usluga pregleda i preuzimanja katastarskih čestica i katastarskih općina potrebno se registrirati. Prilikom registracije korisniku se dodjeljuje jedinstveni token, koji je potrebno pohraniti za buduće korištenje. Za pozivanje mrežnih usluga pregleda i preuzimanja katastarskih čestica i katastarskih općina potrebno je na kraju URL poveznice dodati vrijednost tokena dobivenog prilikom registracije korisnika. Dakle, umjesto posljednjeg segmenta internetske adrese (12345678) kopira se korisnički token (npr. a6f26c9804147dd9ec606e0268c87258mv635819e4af6f3e6b6c6603f8648dhi).

U nastavku su dani primjeri poziva mrežnih usluga pregleda i preuzimanja katastarskih čestica i katastarskih općina

Operacija pregleda mogućnosti mrežne usluge WMS (GetCapabilities):
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Operacija pregleda mogućnosti mrežne usluge WFS (GetCapabilities):
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=2.0.0

Operacija pregleda podataka mrežne usluge WMS (GetMap) omogućuje definiranje sloja podataka, koordinatnog sustava, veličine prikaza, geografskog okvira prikaza kao i formata:
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cp:CP.CadastralParcel&styles=&bbox=502195,5012777,502292,5012835&width=700&height=450&srs=EPSG:3765&format=image/jpeg&token=12345678
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cp:CP.CadastralZoning&styles=&bbox=502195,5012777,502292,5012835&width=700&height=450&srs=EPSG:3765&format=image/png&token=12345678

Operacija preuzimanja podataka mrežne usluge WFS (GetFeature) omogućuje definiranje sloja podataka i geografskog okvira prikaza:
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&TYPENAMES=cp:CadastralParcel&bbox=502195,5012777,502292,5012835&token=12345678
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&TYPENAMES=cp:CadastralZoning&bbox=502195,5012777,502292,5012835&token=12345678

Mrežne usluge pregleda i preuzimanja katastarskih čestica i katastarskih općina moguće je koristiti i u standardnim GIS alatima, na način da se prilikom stvaranje veze prema usluzi, na kraju URL poveznice doda vrijednost tokena dobivenog prilikom registracije korisnika. Ukoliko aplikacija zahtjeva unos korisničkog imena i lozinke, e-mail adresa koju ste prijavili prilikom registracije je korisničko ime, a token je lozinka.

Primjer pozivanja mrežne usluge WMS pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina putem GIS alata:
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wms?token=12345678

Primjer pozivanja mrežne usluge WFS preuzimanja katastarskih čestica i katastarskih općina putem GIS alata:
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wfs?token=12345678