Zajednički informacijski sustav za zemljišne knjige i katastar | Prijava

Katastarske čestice i katastarske općine - WMS

Državna geodetska uprava kao subjekt NIPP-a učinila je dostupnom mrežnu uslugu pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina. Mrežna usluga pregleda razvijena je u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za mrežne usluge te specifikacijom za INSPIRE temu Katastarske čestice – Tehničke smjernice . Dostupna usluga pregleda sadrži INSPIRE objektne klase: CP:CadastralParcel i CP:CadastralZoning.

Za korištenje ove usluge potrebno je registrirati se, nakon čega će se korisniku dodijeliti jedinstveni token za pozivanje INSPIRE usluge pregleda. Jedinstveni token je potrebno pohraniti za buduće korištenje. Prilikom ispunjavanja zahtjeva potrebno je prihvatiti uvjete korištenja INSPIRE mrežne usluge pregleda. Korištenje mrežne usluge pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina se ne naplaćuje.

Mrežna usluga pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina dostupna je na sljedećoj mrežnoj adresi: https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Primjere poziva mrežne usluge možete pronaći ovdje.

Za sve upite molimo obratite se na adresu elektroničke pošte: info@dgu.hr.


Uvjeti korištenja

Pristupom INSPIRE mrežnoj usluzi pregleda i podacima koje ona poslužuje korisnik prihvaća niže navedene uvjete njihova korištenja.

Sadržaj i namjena

Podaci koje sadrži INSPIRE mrežna usluga pregleda službeni su podaci Republike Hrvatske. Svi podaci dostupni INSPIRE mrežnom uslugom pregleda isključivo su informativnog karaktera. Ispis sadržaja do kojeg se može doći korištenjem INSPIRE mrežne usluge pregleda ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava. Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar Državne geodetske uprave.

Uvjeti korištenja i odgovornost

INSPIRE mrežna usluga pregleda dostupna je isključivo registriranim korisnicima bez naknade. Korisnik navedenu uslugu može upotrebljavati za stvaranje novih proizvoda s dodanom vrijednošću.

Pristupom INSPIRE mrežnoj usluzi pregleda i podacima koje ona poslužuje korisnik stječe pravo uporabe podataka, pri čemu se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad istima. Korisnik je obavezan kod objave podataka istaknuti izvor podataka kako slijedi »Sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta podataka, datum preuzimanja i datum na koji se odnosi stanje podataka«.

Državna geodetska uprava neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, neimovinsku ili imovinsku štetu, štetu nastalu višom silom, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe INSPIRE mrežne usluge pregleda i podataka koje ona poslužuje. INSPIRE mrežna usluga pregleda i podaci koje ona poslužuje mogu se u svako vrijeme ažurirati i izmijeniti, a Državna geodetska uprava ne prihvaća odgovornost ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem INSPIRE mrežne usluge pregleda i podataka koje ona poslužuje korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem na vlastitu odgovornost.

Državna geodetska uprava zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa INSPIRE mrežnoj usluzi pregleda ukoliko korisnik navedenu uslugu koristi na način koji je suprotan ovim Uvjetima korištenja. Državna geodetska uprava nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi proizašla takvim ukidanjem prava pristupa INSPIRE mrežnoj usluzi pregleda. Državna geodetska uprava ne jamči da će Internet lokacija INSPIRE mrežne usluge pregleda uvijek biti dostupna i raspoloživa.

Državna geodetska uprava zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja INSPIRE mrežne usluge pregleda i podataka koje ona poslužuje u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za posljedice proizašle iz takvih promjena.

Prijava novog servisnog korisnika

Enter Your personal information:

Slažem se s Uvjetima korištenja.