Zajednički informacijski sustav za zemljišne knjige i katastar | Prijava

Katastarske čestice i katastarske općine - WMS/WFS

Državna geodetska uprava kao subjekt NIPP-a učinila je dostupnima mrežne usluge pregleda i preuzimanja katastarskih čestica i katastarskih općina. Mrežne usluge pregleda i preuzimanja razvijene su u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za mrežne usluge te specifikacijom za INSPIRE temu Katastarske čestice – Tehničke smjernice . Dostupne usluge sadrže INSPIRE objektne klase: CP:CadastralParcel i CP:CadastralZoning.

Za korištenje ovih usluga potrebno se registrirati, nakon čega će se korisniku dodijeliti jedinstveni token za pozivanje INSPIRE usluga. Jedinstveni token je potrebno pohraniti za buduće korištenje. Prilikom ispunjavanja zahtjeva potrebno je prihvatiti uvjete korištenja INSPIRE mrežne usluge pregleda i INSPIRE mrežne usluge preuzimanja. Korištenje mrežnih usluga pregleda i preuzimanja katastarskih čestica i katastarskih općina se ne naplaćuje.

Mrežna usluga pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina (WMS) dostupna je na sljedećoj mrežnoj adresi: https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Mrežna usluga preuzimanja katastarskih čestica i katastarskih općina (WFS) dostupna je na sljedećoj mrežnoj adresi: https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=2.0.0

Primjere poziva mrežnih usluga možete pronaći ovdje.

Za sve upite molimo obratite se na adresu elektroničke pošte: info@dgu.hr.


Uvjeti korištenja (WMS)

Pristupom INSPIRE mrežnoj usluzi pregleda i podacima koje ona poslužuje korisnik prihvaća niže navedene uvjete njihova korištenja.

Sadržaj i namjena

Podaci koje sadrži INSPIRE mrežna usluga pregleda službeni su podaci Republike Hrvatske. Svi podaci dostupni INSPIRE mrežnom uslugom pregleda isključivo su informativnog karaktera. Ispis sadržaja do kojeg se može doći korištenjem INSPIRE mrežne usluge pregleda ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava. Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar Državne geodetske uprave.

Uvjeti korištenja i odgovornost

INSPIRE mrežna usluga pregleda dostupna je isključivo registriranim korisnicima bez naknade. Korisnik navedenu uslugu može upotrebljavati za stvaranje novih proizvoda s dodanom vrijednošću.

Pristupom INSPIRE mrežnoj usluzi pregleda i podacima koje ona poslužuje korisnik stječe pravo uporabe podataka, pri čemu se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad istima. Korisnik je obavezan kod objave podataka istaknuti izvor podataka kako slijedi »Sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta podataka, datum preuzimanja i datum na koji se odnosi stanje podataka«.

Državna geodetska uprava neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, neimovinsku ili imovinsku štetu, štetu nastalu višom silom, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe INSPIRE mrežne usluge pregleda i podataka koje ona poslužuje. INSPIRE mrežna usluga pregleda i podaci koje ona poslužuje mogu se u svako vrijeme ažurirati i izmijeniti, a Državna geodetska uprava ne prihvaća odgovornost ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem INSPIRE mrežne usluge pregleda i podataka koje ona poslužuje korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem na vlastitu odgovornost.

Državna geodetska uprava zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa INSPIRE mrežnoj usluzi pregleda ukoliko korisnik navedenu uslugu koristi na način koji je suprotan ovim Uvjetima korištenja. Državna geodetska uprava nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi proizašla takvim ukidanjem prava pristupa INSPIRE mrežnoj usluzi pregleda. Državna geodetska uprava ne jamči da će Internet lokacija INSPIRE mrežne usluge pregleda uvijek biti dostupna i raspoloživa.

Državna geodetska uprava zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja INSPIRE mrežne usluge pregleda i podataka koje ona poslužuje u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za posljedice proizašle iz takvih promjena.

Uvjeti korištenja (WFS)

Pristupom INSPIRE mrežnoj usluzi preuzimanja i podacima koje ona poslužuje korisnik prihvaća niže navedene uvjete njihova korištenja.

Sadržaj i namjena

Podaci koje sadrži INSPIRE mrežna usluga preuzimanja službeni su podaci Republike Hrvatske. Svi podaci dostupni INSPIRE mrežnom uslugom preuzimanja, kao i ispis sadržaja do kojeg se može doći njenim korištenjem, isključivo su informativnog karaktera i ne mogu služiti kao javna isprava. Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar Državne geodetske uprave.

Uvjeti korištenja i odgovornost

INSPIRE mrežna usluga preuzimanja dostupna je isključivo registriranim korisnicima bez naknade.

Pristupom INSPIRE mrežnoj usluzi preuzimanja i podacima koje ona poslužuje korisnik stječe pravo uporabe podataka, pri čemu se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad istima. Korisnik može upotrebljavati podatke koje poslužuje INSPIRE mrežna usluga preuzimanja za stvaranje izvedenih (novih) proizvoda. Pri javnoj objavi izvedenih (novih) proizvoda temeljenih na podacima Državne geodetske uprave koje poslužuje INSPIRE mrežna usluga preuzimanja, korisnik je obavezan onemogućiti rekonstruiranje, preuzimanje i korištenje izvornih podataka Državne geodetske uprave od strane treće osobe.

Korisnik može javno objaviti podatke koje poslužuje mrežna usluga preuzimanja u izvornom, nepromijenjenom obliku i pritom je obavezan onemogućiti preuzimanje javno objavljenih podataka od strane treće osobe. Preuzeti podaci mogu biti prikazani samo na mrežnoj stranici korisnika i dostupni isključivo kao slika (raster). Korisnik je obavezan kod objave podataka istaknuti izvor podataka kako slijedi »Sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta podataka, datum preuzimanja i datum na koji se odnosi stanje podataka«.

Državna geodetska uprava neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, neimovinsku ili imovinsku štetu, štetu nastalu višom silom, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe INSPIRE mrežne usluge preuzimanja i podataka koje ona poslužuje. INSPIRE mrežna usluga preuzimanja i podaci koje ona poslužuje mogu se u svako vrijeme ažurirati i izmijeniti, a Državna geodetska uprava ne prihvaća odgovornost ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem INSPIRE mrežne usluge preuzimanja i podataka koje ona poslužuje korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem na vlastitu odgovornost.

Državna geodetska uprava zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa INSPIRE mrežnoj usluzi preuzimanja ukoliko korisnik navedenu uslugu koristi na način koji je suprotan ovim Uvjetima korištenja. Državna geodetska uprava nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi proizašla takvim ukidanjem prava pristupa INSPIRE mrežnoj usluzi preuzimanja. Državna geodetska uprava ne jamči da će Internet lokacija INSPIRE mrežne usluge preuzimanja uvijek biti dostupna i raspoloživa.

Državna geodetska uprava zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja INSPIRE mrežne usluge preuzimanja i podataka koje ona poslužuje u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za posljedice proizašle iz takvih promjena.

Prijava novog servisnog korisnika

Enter Your personal information: