O nama

Za vođenje zemljišnih knjiga nadležan je zemljišnoknjižni sud. Postupak upisa u zemljišnu knjigu pokreće se na prijedlog stranke, a sud odlučuje bez rasprave i saslušanja stranaka. Kupnjom nekretnine i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ne stječe se automatizmom pravo vlasništva. Potrebno je upisati svoje pravo u zemljišne knjige. Prema stanju zemljišne knjige prethodno utvrdite koje sve isprave trebate dostaviti zemljišnoknjižnom sudu radi upisa svojih prava u zemljišne knjige. Pri svakoj kupnji nekretnine podnesite prijedlog za upis u zemljišnu knjigu s potrebnim ispravama. Upisom u zemljišne knjige stječete pravo vlasništva. Odluka suda temelji se na utvrđenom stanju u zemljišnoj knjizi u trenutku podnošenja prijedloga i isprava koje su stranke priložile i na temelju kojih predlažu upis prava u zemljišne knjige. Isprave o kupnji nekretnina i stjecanju drugih stvarnih prava moraju biti sastavljene sukladno zakonskim propisima. Svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u nazočnosti voditelja zemljišnih knjiga i iz nje dobiti izvadak, ispise i prijepise. Sve potrebne informacije možete pronaći na web stranici http://www.pravosudje.hr/ te na web stranicama općinskih sudova. Kontakt podaci općinskih sudova u Republici Hrvatskoj dostupni su na stranici:http://www.mprh.hr/opcinski-sudovi.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
T: +385 1 371 40 00
F: +385 1 371 45 07
Email
pitanja@pravosudje.hr

Gdje smo

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
E = 45.8009442 N = 15.983382